среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja plot PCV na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na to ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku przypadk��w.

Konstrukcja sztachetki PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu do urzędu nie licząc szczególnych wypadków.

Plotki plastykowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenia plastikowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę dokonania jego instalacji a także proponowany termin startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada doczepić deklaracje o prawie do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji balaski PVC na plot i bramkę ze sztachetek zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, gdy zamierzane ogrodzenia PCV na plot i furtę sztachetowa jest nieprawidłowe z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W sytuacji kiedy projektowane balustrady z plastiku na plot i bramę sztachetowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zainicjowania robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий